030-2201120 info@bcbdebilt.nl

Om de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen organiseert de BCB regelmatig bijeenkomsten.

In de regel is er iedere laatste woensdag van de maand vanaf circa 17.00 uur een bijeenkomst bij een van de leden.

Daarnaast is er iedere jaar een nieuwjaarsreceptie met diner en kunnen andere activiteiten worden georganiseerd. Bij een aantal van de activiteiten zijn ook de partners welkom.

De volgende data staan gepland;

woensdag 9 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie BCB Alleen voor leden
woensdag 30 januari Maatschappelijke bijeenkomst bij Cafe van Miltenburg
woensdag 20 februari BCB bijeenkomst bij Robin Best Outdoor Media
vrijdag 15 maart NL Doet maatschappelijke bijdrage bij ‘d Amandelboom
woensdag 27 maart BCB bijeenkomst bij de Biltse IJsboerderij
woensdag 24 april ALV Alleen voor leden
woensdag 29 mei BCB bijeenkomst bij de ondernemers van Larenstein Noord
woensdag 26 juni BCB uitje Volgt nog
woensdag 28 augustus BCB kroeg bijeenkomst Volgt nog
woensdag 25 september BCB bijeenkomst bij Qbuild de Jong bouw
 
woensdag 27 november Ondernemer van het Jaar verkiezing bij Gemeente De Bilt

 

Deze en overige data waarvoor BCB leden uitgenodigd zijn, staan ook in de BCB app.
Leden kunnen zich via de app aan- en afmelden voor activiteiten

Wilt u de BCB-leden ook een keer op uw bedrijf ontvangen neem dan voor meer informatie contact op met;

info@BCBdeBilt.nl of met de activiteitencommissie (Erwin Wever)

 

Regionaal voorzittersoverleg ondernemersverenigingen

Zoals ongetwijfeld bij u bekend, participeert onze vereniging, de BCB, in stichting Q4, het samenwerkingsverband tussen onze ondernemersvereniging (BCB) en de ondernemersverenigingen in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

In januari van dit jaar is besloten om een andere invulling te gaan geven aan Q4.

De doelstelling van Q4 blijkt moeilijk te realiseren zijn, waardoor we menen dat een initiatief als Q4 geen slagingskans heeft. We hebben besloten wel op een andere voet met elkaar verder te gaan, namelijk als een periodiek voorzittersoverleg, waarbij de voorzitters van de plaatselijke ondernemersverenigingen éénmaal in de twee maanden bij elkaar komen om regionale ondernemersonderwerpen met elkaar te delen en te bespreken. De ondernemersverenigingen van Houten en Bunnik gaven daarbij aan ook graag deel te willen nemen – naast die van De Bilt/Bilthoven, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede – aan dit periodieke ondernemersoverleg.

Ook is er een initiatief genomen om jaarlijks een grotere regionale netwerkbijeenkomst te organiseren, waarbij alle leden van de plaatselijke ondernemersverenigingen in de gehele regio zijn uitgenodigd. Dit jaar zal de BIKH (de ondernemersvereniging van de gemeente Bunnik) dit event organiseren.

Save the date: dit grootse netwerkevent zal plaatsvinden op 22 mei 2019! Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

NLdoet 2019

Maatschappelijk betrokken ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Het levert niet altijd financiële winst op, maar de voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van je bedrijf, betrokkenheid van de medewerkers, teambuilding en ontwikkeling.
Kortom MBO levert veel op en bevordert de onderlinge communicatie en teamgeest.
Een mooi voorbeeld van een MBO-activiteit is natuurlijk NLdoet!

NLdoet 2018
Klik op bovenstaande foto van onze impressie tijdens NLdoet 2018

NLdoet is de grootste landelijke vrijwilligersactie. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NLdoet laat zien hoe belangrijk actieve burgers/ondernemers voor de samenleving zijn. Dit jaar wordt NLdoet in heel Nederland gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
En met de BCB willen we daar graag aan meedoen en wel op vrijdag 15 maart 2019. Aan de BCB is gevraagd of leden van de BCB bewoners van d’Amandelboom in Bilthoven willen begeleiden naar een museum in Spakenburg. Uiteraard willen we dat doen. We vertrekken die dag – na een kopje koffie – om 10:30 uur naar Spakenburg en zijn rond 15:00 uur weer terug.
Geef je daarom snel op bij Sanne van der Zee, zodat we met een grote groep BCB-vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan het landelijke NLdoet.

U doet toch ook mee?!? Uw bijdrage betekent veel voor een ander.

Nieuwjaarsreceptie BCB 2019

Woensdag 9 januari was onze Nieuwjaarsreceptie voor de leden van de BCB. Deze keer met een Amerikaans thema. Waardoor er dankbaar gebruik werd gemaakt van de casino tafels, de gokmachines en het heerlijke buffet van Restaurant de Biltsche Hoek. Ook hebben we als vereniging Klaas van der Valk gefeliciteerd, met het overdragen van zijn stokje aan Anne en Folkert Deenink  – Van der Valk. Voor deze speciale overstap hebben wij hem een Lobwedge van 60 graden gegeven, met een head cover, waarop het speciale moment vastgelegd is.

2018

Nieuwe leden

Kent u nieuwe ondernemers die zich in één van de dorpskernen van de gemeente De Bilt hebben gevestigd of kent u andere Biltse ondernemers, waarvan u denkt dat het leuk en verstandig kan zijn dat deze lid worden van onze ondernemersvereniging, de BCB, geeft u dan de namen door aan één van de bestuursleden. Dan zullen we die (nieuwe) ondernemers benaderen en hen uitnodigen voor één van onze bijeenkomsten.