Zoals ongetwijfeld bij u bekend, participeert onze vereniging, de BCB, in stichting Q4, het samenwerkingsverband tussen onze ondernemersvereniging (BCB) en de ondernemersverenigingen in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

In januari van dit jaar is besloten om een andere invulling te gaan geven aan Q4.

De doelstelling van Q4 blijkt moeilijk te realiseren zijn, waardoor we menen dat een initiatief als Q4 geen slagingskans heeft. We hebben besloten wel op een andere voet met elkaar verder te gaan, namelijk als een periodiek voorzittersoverleg, waarbij de voorzitters van de plaatselijke ondernemersverenigingen éénmaal in de twee maanden bij elkaar komen om regionale ondernemersonderwerpen met elkaar te delen en te bespreken. De ondernemersverenigingen van Houten en Bunnik gaven daarbij aan ook graag deel te willen nemen – naast die van De Bilt/Bilthoven, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede – aan dit periodieke ondernemersoverleg.

Ook is er een initiatief genomen om jaarlijks een grotere regionale netwerkbijeenkomst te organiseren, waarbij alle leden van de plaatselijke ondernemersverenigingen in de gehele regio zijn uitgenodigd. Dit jaar zal de BIKH (de ondernemersvereniging van de gemeente Bunnik) dit event organiseren.

Save the date: dit grootse netwerkevent zal plaatsvinden op 22 mei 2019! Noteert u alvast deze datum in uw agenda.